top of page

PRIVCAY DECLARATION

Privacyverklaring
madebywitteveen
1 januari 2022
Uw privacy is voor madebywitteveen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
 Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens
verwerken, via deze privacyverklaring;
 Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn
voor onze doeleinden;
 Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens,
mocht toestemming verplicht zijn;
 Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
persoonsgegevens voor ons verwerken;
 Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw
bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf madebywitteveen allemaal doen met
informatie die wij over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met
madebywitteveen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst
geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling
van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:
 NAW-gegevens
 Telefoonnummer
 Factuuradres
 E-mailadres
 Nickname
Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot twee jaar nadat
uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de
wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken
wij uw:
 NAW-gegevens
 E-mailadres
 Nickname
Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker
weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij
vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice
trainen om nog beter te worden.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf).
Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd
geanonimiseerd .
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. U kunt in ons apart
beveiligingsbeleid lezen hoe wij uw privacy beschermen. Deze is te vinden op:
https://support.wix.com/en/article/security-of-wixs-billing-services-and-pci-compliance.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons
best doen wijzigingen aan u door te geven.
Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 Het laten corrigeren van fouten;
 Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 Intrekken van toestemming;
 Een bepaalde verwerking beperken;
 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u
daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail
sturen naar henk@madebywitteveen.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren
dit verder met u.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
madebywitteveen
Middenweg 7
2023MC Haarlem
E-mailadres: henk@madebywitteveen.nl
Telefoon:
KvK nummer: 74903039

IMG_7625-Website.png
bottom of page